އިސްލާމްދީނަކީ މެދުމިނުގެ ދީނެވެ.
4 ގަޑިއިރު 25 މިނިޓް - އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފް
ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި އިސްލާމްދީނަކީ މެދުމިނުގެ ދީނެވެ. މިއީ ގުރްއާނާއި ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް މީހުން މިބަހުގެ މާނަ ނުބައިކޮށް ނަގައި އެބައި މީހުންގެ އަމިއްލަ އެދުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން، "އިސްލާމްދީނާއި މެދުމިން" މި ޖުމްލަ ރަގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:16 6:05 3:06 12:04 5:54 4:43
ތުނބުޅި ދިގުކުރުމުގެ ޥާޖިބުކަން
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
އިސްލާމްދީނަކީ މެދުމިނުގެ ދީނެވެ.
ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި އިސްލާމްދީނަކީ މެދުމިނުގެ ދީނެވެ. މިއީ ގުރްއާނާއި ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް މީހުން މިބަހުގެ މާނަ ނުބައިކޮށް ނަގައި އެބައި މީހުންގެ އަމިއްލަ އެދުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން، "އިސްލާމްދީނާއި މެދުމިން" މި ޖުމްލަ ރަގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ...
ޢާއްމު ލިޔުން
ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. ތިބާގެ މޫނުމަތިން އެއްޗެއް މަދުކަން ތިބާއަށް އިޙްސާސްކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުން ޚަލްޤު ކުރައްވާފައިވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ސިފައަކާއި ބުރުސޫރައެއްގައެވެ. މިކަން ބަޔާން ކުރައްވަމުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) التين 4 މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ...
ވީޑިއޯ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގާއި ސަލަފީ ޙިޒްބުގެ ތަފާތު: އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން.
މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި ސަލަފީންގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް އުފެދިގެން އުޅޭ ޙިޒްބާއި ބެހޭގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން(ރަޙިމަހުﷲ) ދެއްވާފައިވާ ކުރު ނަޞޭޙަތް ކޮޅެކެވެ.
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އައިއެސް އިން ރަހީނުކުރި ތުރުކީގެ 49 މީހުން މިނިވަންކޮށްފި
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ރަހީނުކޮށްފައިވާ ތުރުކީގެ 49 މީހުން މިނިވަންކޮށް ޤައުމަށް ސަލާމަތުން ގެނެސްފައިވާކަމަށް ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަޙްމަދު ދާވޫދު އޮގްލޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އިރާޤުގެ މޫސަލް އިން އައިއެސް ހަނގުރަމަވެރިން ރަހީނުކުރި...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޒިނޭގެ ހިތިރަހަ.....!
މިއީ އައްޝައިޚް މިޝާރިލް ޚައްރާޒް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޝައިޚަށް ކިޔައިދީފައިވަނީ މިކަންތައް ދިމާވި ފަރާތުންނެވެ. އޭނާގެ ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާ އެދެއެވެ. އޭނާ އެދެނީ މިވާހަކައިން މީސްތަކުން ޢިބުރަތް ލިބި ގަތުމެވެ...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...

Warning: include(musannif.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/raajjeis/public_html/index.php on line 180

Warning: include(musannif.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/raajjeis/public_html/index.php on line 180

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'musannif.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/raajjeis/public_html/index.php on line 180