ފުރާންސުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ޢިރާގުން 28 ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 28 ނޮވެމްބަރު 2015 - 16:42

އިސްލާމުންނާއި އެންމެ ޢަދާވާތްތެރި އެއްޤައުމުކަމަށްވާ ފުރާންސުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ޢިރާގުން 28 ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޢިރާޤުގެ ނައިނަވާ ޕްރޮވިންސްގެ އަސްކަރީ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލާދީ ބުދަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ފްރާންސް ގެ އެއާފޯސް ބޯޓުތަކުން ދިން ޙަމަލާ އަމާޒުވެފައިވަނީ މޫސަލް ކައިރީ... އިތުރަށް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް...

ހައިޟުވެރިޔާ އަށް 27 ވިލޭރޭ ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ...

ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ...

ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި (އަލްޙަކީމް) ނުވަތަ...

ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް

ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބޭރުވުމުން ރޯދަ ގެއްލުން، މިޘާލަކަށް ޖިމާޢުވުމުން،...