ސިލްސިލާ

ތަރުޖަމާ: އިނާޒް ޢަދުނާން ހެޔޮޙާލަތުގައި ރައްދުކުރައްވާށެވެ! މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނު އަލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު، އެއްދުވަހަކު ބަދަވީއެއްގެ އަތުން އަހެއް ބައްލަވައިގެންނެވިއެވެ. އަހުގެ އަގުދެއްކެވުމަށްފަހު އަހަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެން ދުއްވައިލެއްވިއެވެ. ކުޑަތަންކޮޅަކަށް ވަޑައިގެންނެވުނު ތަނާ އެއްކަލަ އަސް ކޮރުޖަހަން ފެށިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަސްއަވަހަށް އަސް އަނބުރައިލެއްވުމަށްފަހު، އަސް ވިއްކި މީހާގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. ”މިއަސް އަނބުރާ ގެންދާށެވެ. މިއީ ކޮރު އަހެކެވެ.“ ބަދަވީ މީހާ ދެންނެވިއެވެ. ”މުއުމިނުންގެ އަމީރެވެ! އަޅުގަނޑު ތިޔަ އަހަކާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ