އެޑްމިންގެ ލިޔުންތައް

ތަރުޖަމާ: އިނާޒް ޢަދުނާން ހެޔޮޙާލަތުގައި ރައްދުކުރައްވާށެވެ! މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނު އަލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު، އެއްދުވަހަކު ބަދަވީއެއްގެ އަތުން އަހެއް ބައްލަވައިގެންނެވިއެވެ. އަހުގެ އަގުދެއްކެވުމަށްފަހު އަހަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެން ދުއްވައިލެއްވިއެވެ. ކުޑަތަންކޮޅަކަށް ވަޑައިގެންނެވުނު ތަނާ އެއްކަލަ އަސް ކޮރުޖަހަން ފެށިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަސްއަވަހަށް އަސް އަނބުރައިލެއްވުމަށްފަހު، އަސް ވިއްކި މީހާގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. ”މިއަސް އަނބުރާ ގެންދާށެވެ. މިއީ ކޮރު އަހެކެވެ.“ ބަދަވީ މީހާ ދެންނެވިއެވެ. ”މުއުމިނުންގެ އަމީރެވެ! އަޅުގަނޑު ތިޔަ އަހަކާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތަރުޖަމާ: އިނާޒް ޢަދުނާން ޙަޔާތުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. އަޙުމަދު އޭނާގެ އަނބިދަރީން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. މާދުރަށް ދަތުރުނުކުރެވެނީސް މަގުގެ އެއްފަރާތެއްގައި ކޮޅަށް ހުރި މީހެއް އަޙުމަދަށް ފެނުނެވެ. އަޙުމަދު، އެމީހާ އާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. ”ކަލެއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟“ އެމީހާ ޖަވާބު ދިނެވެ. ”އަހަރެންނަކީ ފައިސާއެވެ.“ އަހުމަދު، އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރީންނާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ”އަހަރަމެންނާއެކު މީނާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟“ އެމީހުން އެއް އަޑަކުން ބުންޏެވެ. ”އާނއެކެވެ! އާނއެކެވެ! އޭރުން އަހަރަމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ