ލަވަ ވެއްޖެއްޔާ ލަވައެވެ. ޤުރުއާން ވެއްޖެއްޔާ ޤުރްއާނެވެ.

އަލް އަޚް އަޙްމަދު ޢަލީ - 04 ފެބްރުއަރީ 2016 - 22:04

މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ ގައުމީ ޓީވީ ކަމަށްވާ ޕީއެސްއެމްގެ ޓީވީއެމް އިން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ "މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް" އެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. އައިޑޮލް" ޝޯއެވެ މިކިޔާ އެއްޗަކީ ދެހާހުހެ ކުރީކޮޅު އިނގިރޭސި ވިލާތުން އުފަންވެގެން އައި ވިހަ ގިގުނިއެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ވިހަ އެއްޗެއްކަމަށް ސިފަ... އިތުރަށް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް...

ހައިޟުވެރިޔާ އަށް 27 ވިލޭރޭ ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ...

ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ...

ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި (އަލްޙަކީމް) ނުވަތަ...

ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް

ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބޭރުވުމުން ރޯދަ ގެއްލުން، މިޘާލަކަށް ޖިމާޢުވުމުން،...