ނިދީން ހޭލެވުމާއި އެކު އަދާކުރެވޭ ސުންނަތް

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް - 02 އޮކްޓޯބަރ 2015 - 14:33

ނިދީގެ އަޘަރު ފިލުވައިލުމުގެ ގޮތުން މޫނު ފޮހެލުން: ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ އާއި ޞަޙީޙް މުސްލިމް ޢަބްދުއްﷲ ބުނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ގެ އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ރިވާޔަތުގައި ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. މާނައީ" ...ޞަލާމާއި ޞަލަޥާތްލެއްވި ﷲގެ ރަސޫލާ ނިދިއަވަހާރަފުޅުން ތެދުވެވަޑައިގެންނެވުމާއި އެކު އަތްޕުޅުން... އިތުރަށް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް...

ހައިޟުވެރިޔާ އަށް 27 ވިލޭރޭ ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ...

ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ...

ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި (އަލްޙަކީމް) ނުވަތަ...

ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް

ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބޭރުވުމުން ރޯދަ ގެއްލުން، މިޘާލަކަށް ޖިމާޢުވުމުން،...


ދީނީ ލިޔުން
ނިދީން ހޭލެވުމާއި އެކު އަދާކުރެވޭ ސުންނަތް

ނިދީގެ އަޘަރު ފިލުވައިލުމުގެ ގޮތުން މޫނު ފޮހެލުން: ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ އާއި ޞަޙީޙް...

ޢާއްމު ލިޔުން
ކިސަޑު ފެނުގައި ދިރިއުޅޭ ކުނި އެތީސްޓު ފަނި

ކިސަޑުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ފަންޏެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ފަހަރެއްގައި މުހިއްމު...