އަލްމާނިއްޔަތަށް ބަދަލުވަމުންދާ ބަންގްލަދޭޝް ގެ ހާލަތު

އަލްއަޚް އަޙްމަދު ޢަލީ - 25 ނޮވެމްބަރު 2015 - 23:18

އަވައްޓެރި ބަންގްލާދޭޝްގެ އަކީ ތަފާތު އެކި ދީންތައް އޮންނަ ތަނެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެޤައުމުގެ ގިނަމީހުން ތަބާވާ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީނެވެ. އެގޮތުން އެޤައުމުގެ އާބާދީގައި 145 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން އުޅެއެވެ. އެއީ އާބާދީގެ 89 އިންސައްތައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ހަތަރުވަނައަށް އެންމެ... އިތުރަށް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް...

ހައިޟުވެރިޔާ އަށް 27 ވިލޭރޭ ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ...

ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ...

ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި (އަލްޙަކީމް) ނުވަތަ...

ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް

ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބޭރުވުމުން ރޯދަ ގެއްލުން، މިޘާލަކަށް ޖިމާޢުވުމުން،...