މި ފޮޓޯ އަހަރެން ރޮއްވާލައިފިއެވެ.

އަލްއަޚް އަބޫ ނުޢައިމް - 27 ޖުލައި 2015 - 15:19

މިއީ އަހަރެން ނޫސް މަޖައްލާ އަކަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ލިޔުމެވެ. މި ފޮޓޯ ގައި ލިޔެވިފައިވާ ކަލިމަތައް ދެނެގަންނާން މަސައްކަތް ކޮށް، އެ ކަލިމަތައް ވަކިކުރަން އެނގުނު ހިސާބުން، ހިތަށް ވެރިވާންފެށި ޝުޢޫރުތަކުގެ ގިނަކަމުން، އެ ވާހަކަތައް ލިޔެފިނަމަ، މީހަކު މި ބާވަތުގެ ލިޔުމެއް ކިޔާފާނެ ބާވައޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ދިގު ފުލޯކު ވާހަކަ ކިޔާ މީހުންވެސް އުޅޭނުންހެއްޔެވެ އިތުރަށް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް...

ހައިޟުވެރިޔާ އަށް 27 ވިލޭރޭ ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ...

ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ...

ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި (އަލްޙަކީމް) ނުވަތަ...

ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް

ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބޭރުވުމުން ރޯދަ ގެއްލުން، މިޘާލަކަށް ޖިމާޢުވުމުން،...


ޢާއްމު ލިޔުން
ކުރުވާހަކަ: ޞާލިޙު ސަޢީދު

ސަޢީދުއްނައުރަސީއަކީ ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްރު މިލާދީން 1800 ގެެ ފަހުކޮޅު...