Raajjeislam

އުރުދުންގެ 2 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އައިއެސް އާއެކު ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދޭ: ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާއެކު އުރުދުންގެ 2 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހަނގުރާމަކުރަމުންދާކަމަށް އެޤައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަޢުރޫފް ބަޚީތު ބުނެފިއެވެ. އައްމާން ގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިން ލެކްޗާއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވާގޮތުގައި 2 ހާހާއި 4 ހާހާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް އުރުދުންގެ... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...