ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާނުލާށެވެ!

އަލްއަޚް ރާމިޒު އަބޫބަކުރު - 05 އޭޕްރީލް 2016 - 22:53

އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ހަނދާންނެތޭ ބައެކެވެ. "އިންސާން" މި ބަހުގެ އެއް މާނައަކީވެސް ގިނަގިނައިން ހަނދާންނެތުމެވެ. މިއީ މާތް ﷲ، އިންސާނާ އުފައްދަވާފައިވާ ގޮތެވެ. އެއީ އިންސާނާގެ ޠަބީޢަތެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. "އިންސާނާއަށް އުނދަގުލެއްޖެހޭހިނދު (އެކަމެއް ފިއްލަވާތޯ) އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ... އިތުރަށް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް...

ހައިޟުވެރިޔާ އަށް 27 ވިލޭރޭ ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ...

ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ...

ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި (އަލްޙަކީމް) ނުވަތަ...

ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް

ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބޭރުވުމުން ރޯދަ ގެއްލުން، މިޘާލަކަށް ޖިމާޢުވުމުން،...