Raajjeislam

ޙައްދުތައް ޤާއިމު ކުރުމުން މެނުވީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ނުކުރެވޭނެ(3)

އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކްރީ - 26 މެއި 2015 - 11:26

މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً) (الإسراء: 33) މާނައި: "އަދި ތިޔަބައިމީހުން، ﷲ ޙުރުމަތް ތެރިކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް ޙައްޤަކާއި ލައިގެންމެނުވީ ނުމަރާށެވެ! އަދި އަނިޔާގެގޮތުގައި، މަރައިލެވޭމީހާ... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތާރީޚަކީ ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޤައުމެއް އެހެން...