ރިބާއަށް ކިތަންމެ ރީތި ނަމެއް ކީކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެއް: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 19 ނޮވެމްބަރު 2015 - 13:33

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކުގައި ރިބާ ހުއްދަކޮށް، ރިބާގެ ނަން ރީތި ނަންތަކަށް ބަދަލު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށާއި އަދި އޭގެ ޙުކުމެއް ދުވަހަކުވެސް ބަދަލުވެގެން ނުދާނެކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ... އިތުރަށް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް...

ހައިޟުވެރިޔާ އަށް 27 ވިލޭރޭ ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ...

ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ...

ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި (އަލްޙަކީމް) ނުވަތަ...

ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް

ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބޭރުވުމުން ރޯދަ ގެއްލުން، މިޘާލަކަށް ޖިމާޢުވުމުން،...